ZORUNLU DEPREM SİGORTASI(DASK)

587 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereğince Tüm Türkiye genelinde 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler, tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar, bu binalar içinde yer alan ve ticarethane, büro vb. amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler ve doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler için yaptırılması mecburidir.

Kamu Kurum ve Kuruluşları'na ait binalar, köy yerleşim alanlarında yapılan binalar, tamamı ticari ve sınai amaçlı binalar ve 27.12.1999 tarihinden sonra inşa edilmiş olan ancak ilgili mevzuat çerçevesinde inşaat ruhsatı bulunmayan binalar Zorunlu Deprem Sigortası'nın kapsamı dışında kalmaktadır.

ZORUNLU DEPREM SİGORTASI İLE;
  • Depremin
  • Deprem sonucu yangının
  • Deprem sonucu infilakın
  • Deprem sonucu yer kaymasının sigortalı binalarda doğrudan neden olacağı maddi zararlar , DASK tarafından sigorta bedeline kadar teminat altına alınmaktadır.
DASK PRİM HESAPLAMASI