GRUP FERDİ KAZA SİGORTASI

    Çalışanlarınızı kazalara karşı güvence altına alın. Çalışanlarınızın sigorta süresi boyunca kaza sonucu yaşam kaybı durumunda sevdiklerine; sakatlıkları durumunda ise kendilerine başlangıç tarihinde belirlenen teminat tutarını ödeyelim.