ASANSÖR SORUMLULUK SİGORTASI

Asansörle ilgili kazalar nedeniyle doğacak hukuki sorumlulukları poliçede belirtilen koşullara bağlı olarak temin eder.