MAKİNE KIRILMASI SİGORTASI

İşletmenizdeki tüm üretim ve yardımcı makinelerinizi montaj ve tecrübe devreleri tamamlandıktan ve tam çalışır hale geçtikten sonra teminat altına almaktadır. Makine Kırılması Sigortası' nın, ani ve beklenmedik sebeplerle ortaya çıkmak kaydıyla, otomatik olarak teminat altına aldığı başlıca riskler şunlardır.

  • İşletme kazaları
  • İmalat, montaj, işçilik kusurları
  • Yağlama kusurları
  • Elektrik enerjisinden kaynaklanan hasarlar (voltaj dalgalanmaları, kısa devre/alevsiz yangın,yıldırımın dolaylı etkileri)
  • Fırtına
  • Tıkanma, yabancı maddelerin girmesi
  • İşletme personelinin veya üçüncü şahısların ihmali, kusuru, hatası, dikkatsizliği, kötü niyeti