KASKO SİGORTASI

Karayollarında hareket edebilen her türlü nakil aracınızın gerek hareket gerekse durma halindeyken uğrayabileceği zararları güvence altına alır. Kasko Sigortası, hasar, araç sahibinin kendi hatası sonucu meydana gelmiş olsa bile temin etmektedir. Ayrıca araç yardım hizmetleri de (asistans) teminata dahildir. Kasko Sigortassı; aracı, aşağıda yazılı tehlikelerin biri veya birkaçına karşı teminat altına alır. Poliçede belirtilmeleri koşuluyla, aracın standardının dışında yer alan her türlü aksesuar ve ses, iletişim, görüntü cihazları da sigorta kapsamı içindedir.
TEMİNATLAR
  • Çarpma, çarpılma, çarpışma
  • Yanma
  • Çalınma, çalınmaya teşebbüs
  • Sel ve su baskını
  • Deprem ve yanardağ püskürmesi
  • Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, terör
  • Üçüncü kişilerin kötü niyet veya muziplikle yaptıkları hareketler
  • Enflasyon (Üretici Fiyat Endeksi' ne göre
  • İhtiyari mali sorumluluk (aracın işletenine yöneltilebilecek sorumluluğun Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası limitleri üzerinde olan kısmının - bedeni ve maddi olmak üzere - temin edilmesi)
  • Ferdi kaza sigortası (bir kaza neticesinde araçta seyahat eden yolcu, sürücü ve sürücü yardımcılarının isim belirtilmeden yaşam kaybı, sürekli sakatlık ve tedavi masraflarının karşılanması)